INMED (https://www.inmed.cz/)

Současný stav

https://www.policka.org/volny-casPoslední rekondiční pobyt pacientů dialyzovaných v PDL (pravidelném dialyzačním programu), organizovaný INMED s.r.o. mimo prostory našeho střediska za pomocí naší mobilní dialyzační jednotky, proběhl v roce 2002. (viz. článek p. Jiřího Sedláka, technika INMED s.r.o.). Na tuto dobu všichni, jak pacienti, tak i ošetřující personál, rádi vzpomínají. Bohužel hned z několika důvodů jsme museli z této činnosti, která je dnes nedílnou součástí historie naší činnosti a ke které se hrdě a rádi hlásíme, zanechat. Jednak ostatní dialyzační střediska taktéž začala organizovat svoje rekreační dialýzy, tudíž poptávka pacientů z ostatních středisek postupem let klesala, což vedlo k nevytíženosti jednotlivých běhů rekreační dialýzy. Druhým důvodem bylo organizačně náročné zajištění personálního vybavení na dialyzačním středisku ve Svitavách za současného běhu rekondiční rekreační dialýzy, kdy po zrušení lůžkového oddělení došlo i k redukci kmenových zaměstnanců, čímž vznikl problém zajištění řádného chodu střediska a rekreační dialýzy. Třetím důvodem byla stále se zdokonalující medicínská technika, která nesnesla pro citlivost přístrojů jakékoliv přesuny.

Maringotka - mobilní dialyzační jednotka - byla prodána v r. 2005 a tímto se tato kapitola historie INMED s.r.o. definitivně uzavřela.

Historie je však zavazující k činům následným. Alespoň by to tak mělo být. Proto jsme se rozhodli vyjít vstříc pacientům v PDL, kteří jsou vázání na dialyzační léčbu na svém mateřském dialyzačním středisku tím, že organizujeme a umožňujeme rekondiční rekreační dialýzy u nás, v dialyzačním centru INMED s.r.o. ve Svitavách a umožňujeme jim poznávat přírodní a kulturně-historické krásy našeho mikroregionu - Svitavska, Litomyšlska a Poličska.

Ubytování v současné době neposkytujeme.

To, že je mnoho důvodů k navštívení našeho mikroregionu, uvádí tento krátký kulturně-historicko-zeměpisný přehled:

Město Svitavy, město s historií a kulturou německou, židovskou a českou, jež drtila soukolí běhu událostí let před, mezi a poválečných a kdy na pozadí těchto dějinných událostí vznikaly vskutku bizardní osudy jednotlivých životních osudů obyvatel města Svitav a okolí. Že se jedná o město s nemalou historií, svědčí i to, že v roce 2006 město oslavilo 750 let od první historicky dochované zmínky o městu Svitavy, s čímž je spojený sled kulturních akcí, který probíhají po celý rok 2006. V místě je také možné sportovní vyžití, od cyklistických stezek , fotbalového, hokejového stadionu, tenisových kurtů až po krytý plavecký bazén či koupaliště s rehabilitační linkou. Více na www.svitavy.cz

Je možné navštívit rokokovou perlu české kotliny, zámek v Nových Hradech, a odtud už je to jenom kousek do Toulovcových maštalí, pískovcových skal pojmenovaných podle rytíře Toulovce, jež tyto skály obýval i se svou loupeživou družinou.

Dalším místem, hodnýcm Vaší eventuální návštěvy je město Litomyšl. Veřte, že motto města - historie a kultura - není jenom planným sloganem. Litomyšl je městem památek UNESCO. Dominantou města je renesanční zámek z let 1568-1581, který se do historie zapsal i jako rodiště Bedřicha Smetany. Kulturní tradice města výrazně přesahují regionální rámec. Interiéry zámku, barokní zámecké divadélko, amfiteátr v zámeckém parku a Smetanův dům, jsou zázemím více než vhodným ke konání mezinárodních hudebních akcí, jako je Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Mladá Smetanova Litomyšl, Mezinárodní sborová soutěž Bedřicha Smetany. Litomyšl však není městem pouze Bedřicha Smetany, ale je i městem Boženy Němcové, Alose Jiráska, Terezy Novákové, Magdaleny Dobromily Rettigové, Josefa Váchala, Matěje Kuděje a řady jiných osobností, kteří ve městě v určitém odbobí svého života pobývali. K vidění , kromě výše zmiňovaných prostor zámku, jsou stálé expozice výstav Musea a galerie Litomyšl, Portmoneum - Museum Josefa Váchala a Museum antického sochařství a architektury Litomyšl. Více na www.litomysl.cz.

Dalším bodem vrcholu kulturního trojúhelníku měst na Svitavsku je královské věnné město Polička, které bylo založeno r. 1265, která je vstupní branou do nejkrásnější části Českomoravské vysočiny. Ze stavebních památek uřčitě nejenom za zmínku, ale i za návštěvu stojí hradební opevnění kolem městského jádra, které bylo vybudováno v 2.pol. 14.stol.. Na náměstí je nádherná barokní radnice s kaplí sv. Františka Xaverského, Mariánský (morový) sloup od J.Pacáka z let 1727-1731. Významným rodákem města Poličky je hudební skladatel, Bohuslav Martinů, jehož místo narození a pobytu, rodnou světničku ve věži kostela sv. Jakuba, v kterém jeho otec pracoval jako pověžný , můžete též navštívit. Každé 2 roky se na počest tohoto rodáka koná Martinů Fest. Každý rok v srpnu, vždy o víkendu kolem 21. srpna, se koná Festival Polička 555, kdy bohatý program kulturních akcí má být smutnou připomínkou okupace sovětskými vojsky v r. 1968. Ve městě se nachází i mnoho vskutku originálních restaurací s výbornou obsluhou a kuchyní - město je takové Las Vegas svitavské oblasti. Více na https://www.policka.org/volny-cas

Nedaleko města Poličky se JV na bývalé Trstenické stezce nachází hrad Svojanov, který je dominantou okolní kouzelné krajiny, jejíž krása vynikne při pohledu z hradní věže.Více na www.svojanov.cz

Bylo by chybou nesejít z hradu do údolíčka říčky Křetínky, která již 720 let protéká „Městečkem" Svojanov. Za zhlédnutí stojí zejména kostel Sv. Mikuláše ve Starém Svojanově založený na počátku 14.století a postavený v gotickém slohu. Oficiální stránky Svojanova najdete na www.mestyssvojanov.cz.

Ze Svitav směrem na Brno se po krátké odbočce dostanete do města Boskovice, které je spojeno s židovskou kulturou a probíhá zde již po léta zavedený letní festival, prezentující experimentální umění, hudbu a divadla.

Toliko krátký výčet možností, co můžete ve zdejší oblasti při pobytu na našem dialyzačním středisku zhlédnout.

Pevně věříme, že nejen hezké okolí, ale i naše péče o Vás či Vaše příbuzné, přispěje k příjemnému pobytu v regionu Svitavska.