INMED (https://www.inmed.cz/)

Historie

Společnost INMED s.r.o. byla založena prim. MUDr. Milanem Nývltem 6.8.1992 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2568.

INMED s.r.o. Svitavy (Interna - Nefrologie - MEDicína) je nestátní zdravotnické zařízení. Interní, nefrologické a dialyzační centrum ve Svitavách zahájilo svou činnost 1.1.1983 ve staré vile poblíž vlakového nádraží, kde sídlilo dosavadní státní dialyzační středisko, které zahájilo činnost v r. 1983. Toto dialyzační středisko spolu s dialyzačním střediskem ve FN Hradec Králové, vedeným nestorem české nefrologie a tehdejším poradcem ministra pro nefrologii, prof. MUDr. J. Erbenem, DrSc, byly jedinými dvěma středisky v tomto kraji. Poloha staré budovy (2,5 km od nemocnice) a její havarijní stav vedl k tomu, že v r. 1990 rozhodl Okresní úřad ve Svitavách o výstavbě nového dialyzačního střediska ve Svitavách včetně lůžkové a ambulantní péče v prostorách nemocnice ve Svitavách. Po zahájení stavby Okresním úřadem ve Svitavách se objevují potíže s jejím financováním. Výstavbu přebral tehdy Městský úřad Svitavy s tím, že bude budova prodána po zprivatizování dialyzačního střediska společností INMED s.r.o., jakožto nového provozovatele dialyzačního centra ve Svitavách a finanční prostředky takto získané město použije na rekonstrukci nemocnice ve Svitavách. Od října 1993 jsme zahájili činnost v nové budově na nové adrese: U Nemocnice 4. Odkoupení budovy od Městského úřadu ve Svitavách společností INMED s.r.o. proběhlo během roku 1995. V roce 1995 na žádost VZP byla zřízena vlastní dopravní zdravotní služba (dále jen DZS), která zajišťuje přepravu pacientů na dialyzační středisko k pravidelným dialýzám, k transplantacím na IKEM Praha, na různá specifická a odborná vyšetření do FN HK apod. Vozový park je pravidelně obměňován a v současné době je tvořen pěti sanitními vozidly (Renault Master). Hlavní náplní činnosti INMED s.r.o. je diagnostika a léčba interních onemocnění se speciálním zaměřením na diagnostiku a komplexní léčbu pacientů s onemocněním nebo selháním ledvin a jejich komplikací. V našem dialyzačním středisku máme 21 dialyzačních lůžek, které jsou vybaveny nejmodernějšími typy dialyzačních monitorů firmy Fresenius, včetně nejnovější novinky Fresenius 6008.

Součástí našeho rozsahu poskytované péče je na ostatních dialyzačních centrech ne zcela běžná a prováděná intervenční sonografie, kterou uskutečňujeme biopsie ledvin, pankreatu, jater, štítné žlázy, paraortálních uzlin a perikardu nejen pro diagnostickou potřebu našich pacientů, ale i pro potřebu ostatních zdravotnických zařízení, což svědčí o nemalé odborné kredibilitě odborného personálu, potažmo dobré odborné pověsti INMED s.r.o., která byla vždy vysoce nasazenou odbornou laťkou a vzorem kvality poskytované odborné lékařské péče nejen ve Svitavském regionu.

Součástí komplexně poskytovaných lékařských a diagnostických služeb INMED s.r.o. jsou interní a nefrologická ambulance, dále pak ultrazvukové pracoviště (vyšetření krajiny břišní, srdce, cév, štítné žlázy, příštítných tělísek, atd.) a poradna pro transplantované.

Do roku 2000 bylo součástí INMED s.r.o. také lůžkové oddělení, které čítalo 12 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC), telefonem a televizí. Součástí lůžkového oddělení byla sesterna, která byla propojena s pokojem intermediální péče, který byl vybaven veškerou monitorovací a resuscitační technikou (JIP lůžka). Bohužel, (a myslím i ke škodě pacientů) VZP tehdy v důsledku restriktivních opatření s námi nepodepsala smlouvu o poskytované lůžkové péči, což de facto vedlo ke zrušení lůžkového oddělení. Jelikož ale věříme v budoucnost, kdy, jak doufáme, zvítězí zdravý rozum a možnost kvalitně a komplexně poskytovat lékařskou, diagnostickou a především léčebnou péči, tak si myslíme, že ještě tyto prostory za účelem, ke kterému byly zřízeny a vybaveny, využijeme a doufáme vůbec v celkový rozvoj zdravotnictví, jakožto jakéhosi souboru poskytovaných služeb.

Rok 2005 byl pro společnost INMED s.r.o. rok plný zvratů. Po dlouhé, těžké nemoci zemřel ve věku 58 let zakladatel společnosti INMED s.r.o., nestor nefrologie na Svitavsku a od počátku vzniku dialyzačního centra její primář, MUDr. Milan Nývlt, jehož úmrtí je pro celou odbornou veřejnost nezapomenutelnou ztrátou.

Vedení společnosti převzal syn zakladatele Mgr. Norbert Nývlt, novým odborným zástupcem byl jmenován MUDr. Milan Lopatník, který do té doby pracoval v INMED s.r.o. jako zástupce primáře od r. 2004. Dále jsme kolektiv lékařů posílili o MUDr. Pavla Vitvara, zástupce primáře MUDr. Milana Lopatníka, který se k nám vrátil po čtyřleté pauze z dialyzačního střediska v Ústí nad Orlicí. Do třetice lékařského týmu byl koncem roku 2005 přijat MUDr. Tomáš Ducháček, který k nám přešel z oddělení JIP nemocnice v Litomyšli. Došlo k navýšení počtu zdravotních sester na 9. Dále součástí pracovního kolektivu je ekonomka, účetní, technik, řidiči DZS a pracovnice mající na starosti úklid, celkem tedy 24 zaměstnanců. Je to tým vysoce erudovaných a pravidelně v oboru školených lidí, kteří ví, proč dělají své povolání, které je pro ně spíše posláním, a jsou připraveni, každý svým dílem, Vám, jakožto našim eventuálním pacientům či klientům, kdykoli pomoci.

Během roku 2022 se stal primařem MUDr. Pavel Vitvar.

V roce 2005 byly předělány kompletně rozvody topení včetně počítačem řízené termoregulace jednotlivých místností, byla dodělána nová úpravna vody, byl zakoupen nový defibrilátor a nové přenosné EKG. Bylo zahájeno výběrové řízení na nákup nového ultrazvuku, který by měl zvýšit diagnostickou přesnost uskutečňovaných výkonů. Připravuje se nákup nových, modernějších dialyzačních monitorů. V příštím roce nás čeká obměna dvou vozů stávajícího vozového parku sanitních vozidel. Rozšířili jsme ordinační dobu ve všední dny od 7-16 hod pro všechny ambulance včetně ultrazvukových vyšetření, zavedli jsme ordinační hodiny v sobotu (8-15hod) pro ty z Vás, kteří z důvodu časového zaneprázdnění nás nemohou navštívit v běžném pracovním týdnu.

V roce 2006 byly zakoupeny 4 další dialyzační monitory nové generace (2,2 mil. Kč), nový celotělový ultrazvuk Hitachi (top třída mezi sonografy - 1,5mil Kč) se software a sondami na dutinu břišní, srdce a cévy. Byl pořízen nový informační systém , 2 sanitní vozidla Renault Traffic a bylo doděláno zastřešení a úprava vstupů do budovy, a to jak nájezdové rampy sanitních vozidel, tak i schodiště a rampy pro vozíčkáře. Byla upravena a otevřena nová ambulanční místnost tak, aby vznikla samostatná ulrazvuková vyšetřovací místnost, která zefektivnila a zrychlila vyšetření pacientů, čímž došlo ke zkrácení čekacích lhůt. Bylo zavedeno mikroskopické vyšetření moči refrakčním mikroskopem Nikon. Od r. 2006 též provádíme Hollter monitoring krevního tlaku (celodenní sledování krevního tlaku s následným vyhodnocením a úpravou léčby).

Jedním z největších úspěchů v r. 2006 bylo vydání Akreditace pro obor nefrologie, které nám udělilo na základě spektra a kvality našich prováděných zdravotnických činností Ministerstvo Zdravotnictví ČR.

V r. 2007 byly provedeny opravy a výměna podlah v přízemí na dialysačním středisku a v 1. patře, kde se nachází odběrová místnost, ultrazvuková ordinace a ordinace interní a nefrologická. Byly zakoupeny 2 nové dialyzační přístroje a navýšen počet dialyzačních lůžek. Byla provedena rekonstrukce parkovací plochy před budovou INMED s.r.o. a nové uspořádání parkovacích míst tak, aby došlo k navýšení počtu nových parkovacích míst.

Počátkem roku 2008 byly udělány nové rozvody dialyzačních koncentrátů, elektrických rozvodů a přípojek v místnostech dialyzačního střediska. Byly zakoupeny nové elektronické postelové váhy a váhy pro vozíčkáře či imobilní pacienty.

To vše nechť je pro Vás jistým signálem naší snahy ve zlepšení námi poskytovaných služeb ku prospěchu Vás, našich pacientů.

Mgr. Norbert Nývlt, jednatel INMED s.r.o.