INMED (https://www.inmed.cz/)

Proč rekreační dialýza?

Na tuto otázku není těžké odpovědět. Žijí mezi námi spoluobčané, kteří mají onemocnění zvané chronické selhání ledvin. Tito lidé se nemohou jakkoli vzdálit od svého mateřského dialyzačního střediska, které se v pravidelných intervalech (většinou 2 až 3 krát v týdnu na 4-5 hod.většinou ob den na 4-6 hod.) snaží substituovat za pomoci moderních dialyzačních přístrojů a moderních léčebných metod činnost zdravé ledviny. Aby tito lidé měli možnost poznávat a cestovat nejen po svém okolí, v posledních letech se provádí tzv. rekreační dialýza. Pacient zařazený v pravidelném dialyzačním programu svého mateřského dialyzačního střediska si vybere pro svůj pobyt jiné dialyzační středisko, které službu rekreační dialýzy poskytuje (ne každé středisko má ubytovací kapacitu a hlavně volnou kapacitu dialyzačního lůžka v jednotlivých dialyzačních směnách), a to v oblasti, kterou by chtěl turisticky navštívit. Pakliže při výběru dialyzačního střediska bude vybráno naše dialyzační středisko INMED s.r.o. ve Svitavách, zajistíme pro pacienta dialyzační léčbu, medicínský servis. Možné je i bezplatné zapůjčení osobního automobilu, kdy si účastník rekondiční rekreační dialýzy hradí pouze pohonné hmoty. Pevně věříme, že umožněním rekreační dialýzy na dialyzačním středisku INMED s.r.o. ve Svitavách přispějeme ke zplnohodnotnění života pacientů s chronickým selháním ledvin. Příjemné zážitky z Vašeho pobytu v regionu Svitavska a Vaše spokojenost s námi poskytovanými službami nám bude nemalou odměnou.