INMED (https://www.inmed.cz/)

Plánujeme

Spolu s rozvojem diagnostických, terapeutických metod a spolu s modernizací přístrojového vybavení, umožňující optimalizaci léčby a tím pádem lepší léčebný komfort, plánujeme průběžnou obměnu přístrojového vybavení, především dialyzačních přístrojů.

Taktéž vozový park sanitních vozidel je obměňován v pravidelných intervalech.

Podařilo se nám dokončit několik plánovaných investičně i časově náročných akcí. Byla provedena rekonstrukce rozvodů vody a odpadů na dialyzačním oddělení. Tyto instalační prvky byly zabudovány do nábytkových sestav v designu dřeva a nerezu.

Další významnou akcí byla zásadní rekonstrukce výtahu. Zvýšila se nejen jeho bezpečnost provozu, ale i nosnost. Zlepšil se komfort jízdy a jeho vzhled. Jízdní dráha byla prodloužena až na půdu, kde je plánována půdní vestavba s pokoji a sociálním zařízením pro zdravotně handicapované či pro rodiny s imobilními rodinnými příslušníky, kteří navštíví region Svitavska. Našim úkolem pak bude poskytnout veškerý medicínský servis a zázemí pro všechny tak, abychom pobyt maximálně zpříjemnili a zabezpečili k plné spokojenosti všech zúčastněných.

Byly zakoupeny nové digitální postelové váhy a váhy pro imobilní pacienty.

Roku 2015 byla spolu s městem Svitavy a svitavskou nemocnicí řešena realizace parkovacích míst v okolí nejen naší budovy, ale i v okolí nemocnice a kina tak, aby výstavba probíhala v jedné fázi současně s úpravou příjezdových komunikací.

Po dokončení všech těchto stavebních prací byl realizován projekt parkové úpravy zeleně v okolí budovy INMED s.r.o.

V roce 2020 byla obměněna a uvedena do provozu nová úpravna vody.

Průběžně jsou obnovovány ultrazvukové přístroje.