INMED (https://www.inmed.cz/)

INMED s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení,
které zahájilo činnost v roce 1993

Hlavní činnost je zaměřena na interní choroby se specializací na nefrologii,
dialyzační léčbu a péči o transplantované nemocné.

INMED s.r.o.

INMED s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které zahájilo činnost v roce 1993.
Hlavní činnost je zaměřena na interní choroby se specializací na nefrologii, dialyzační léčbu a péči o transplantované
nemocné.

Roku 2008 byla v budově otevřena chirurgicko-kosmetologické ambulance (CEM) se zaměřením na komplexní laserovou léčbu.

V současné době máme 26 zaměstnanců, z toho jsou 3 lékaři s atestací II. stupně z vnitřního lékařství a nadstavbovou atestací
z nefrologie, jeden lékař s chirurgickou atestací II. stupně , jeden lékař se základní interní atestaci a jeden Mgr. farmacie.

Dialyzační oddělení má 21 dialyzačních lůžek ve čtyřech dialyzačních sálech s vyčleněným sálem
pro HbAg positivní pacienty.

V současné době máme
26 zaměstnanců

Dialyzační oddělení má
21 dialyzačních lůžek 

Roku 2008 byla v budově otevřena
chirurgicko-kosmetologické ambulance

INMED s.r.o.

  • Nefrologická ambulance dispenzarizuje nemocné s onemocněním ledvin, provádí léčbu a diagnostiku onemocnění včetně biopsií ledvin. Připravuje nemocné pro zařazení do pravidelného dialyzačního programu při terminálním selhání ledvin.
  • Ambulance pro transplantované dispenzarizuje nemocné po transplantaci ledvin, provádí léčbu imunologickou a akutních rejekcí.
  • Interní ambulance dispenzarizuje a provádí diagnostiku a léčbu všech interních onemocnění, se zaměřením na nemoci srdce a cév, diagnostiku a léčbu vysokého tlaku, 24 hodinové monitorování krevního tlaku pomocí tlakového holteru, dietetologickou poradnu, účelnou farmakoterapii
  • Ultrazvukové pracoviště provádí ultrazvukovou diagnostiku břišních orgánů, štítnice, ultrazvuk srdce a cév, dopplerovská měření průtoku arterií a cév, včetně arterií renálních a karotid, a průtoky AV fistulí.
  • Navázali jsme spolupráci se špičkovým pracovištěm v České republice- nefrologickou klinikou IKEM Praha, kde ve spolupráci s prof. MUDr. Vladimírem Teplanem, Drsc. řešíme klienty jejichž zdravotní problémy jsou nad rámec technických možností našeho pracoviště.

Od 7.3.2017 je v naší budově v provozu kožní ambulance. MUDr. Dana Sezemská tedy nyní ordinuje zde. Proběhlo přestěhování působiště této ambulance z náměstí do objektu INMED (příchod hlavním vchodem, projít 1.patrem na konec a pak vpravo jedny schody nahoru).